Wyszukiwarka rejestrów umożliwia dostęp online do aktualnych wpisów w rejestrach prowadzonych przez UPRP.

Wyszukiwarka rejestrów

 

By wyszukać rejestr wpisz numer rejestru w pole wyszukiwania a następnie kliknij opcję Szukaj.

Wyróżniamy dwie postaci stronic rejestrowych: skan oraz stronice elektroniczną.

Dla obydwu rodzajów jest możliwe pobranie wydruku rejestru. W tym celu należy kliknąć opcję Wydrukuj i w wyświetlonym oknie kliknąć opcję Pobierz wydruk. W celu zrezygnowania z pobrania wydruku należy kliknąć opcję Anuluj. Dla stronic w postaci elektronicznej możliwe jest pobranie wydruku aktualnego lub pełnego. Wydruk jest pobierany w formacie pdf.

Należy pamiętać, że wydruk nie jest tożsamy z wyciągiem z rejestru.

Dla stronic w postaci elektronicznej możliwe jest przeglądanie stronicy w widoku stronicy (Rysunek 1 poniżej) i w widoku danych (Rysunek 2 poniżej). By przełączyć się pomiędzy jednym a drugim widokiem należy kliknąć odpowiednią opcję.

Rejestr elektroniczny w widoku stronicy

 

Rejestr elektroniczny w widoku danych

 

Jeśli dla dana stronica posiada wersje archiwalne, dostępny będzie ich podgląd z poziomu linii czasu. Po kliknięciu w węzeł z zaznaczoną datą, użytkownikowi zostaje wyświetlona aktualna wersja stronicy na czas wskazany na węźle.

Oś czasu dla widoku stronicy

 

Elektroniczne wersje stronicy mogą być ze sobą porównywane. By porównać wersję archiwalną stronicy z aktualną (obie wersje są elektroniczne), należy kliknąć, będąc na węźle czasu archiwalnej stronicy, opcję Porównaj z wersją aktualną. Różnice pomiędzy wersjami stronicy są zaznaczone kolorem.

 

Wniosek o wyciąg z rejestru

W celu złożenia wniosku o wyciąg z rejestru należy kliknąć opcję Wyciąg z rejestru.

Aby złożyć wniosek o wyciąg z rejestru (zarówno aktualny jak i pełny) należy posiadać konto w systemie. W innym wypadku użytkownikowi po kliknięciu powyższej opcji ukarze się okno z odnośnikami do logowania i rejestracji.

Użytkownikowi posiadającemu konto zaawansowane w systemie po kliknięciu opcji Wyciąg z rejestru wyświetla się okno z informacją że zostanie przeniesiony na stronę wypełniania odpowiedniego wniosku. By potwierdzić operację należy kliknąć opcję Kontynuuj.

Wniosek o wyciąg z rejestru

 

Po wypełnieniu wniosku automatycznie przeliczana jest opłata.

Podpisywanie i wysyłanie wniosków zostało opisane w części instrukcji dotyczącej formularzy.