Cechy techniczne mogą być wyrażone przez cechy funkcjonalne określające oczekiwany efekt techniczny (np. „środki do…”,  „jest taki, że…”, „element amortyzujący” itp.), jednak stosowanie tych cech w zastrzeżeniach patentowych jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  • określenie wynalazku poprzez szczegółowe cechy techniczne powodowałoby nadmierne zawężenie zakresu ochrony;
  • dla znawcy wiadome jest, jakich środków technicznych należy użyć do zrealizowania danej cechy funkcjonalnej;
  • cecha funkcjonalna nie jest określona przez problem techniczny dopiero wymagający rozwiązania (np. odtworzenie wynalazku charakteryzowanego tym, że „zawiera moduł zakrzywiający tor neutronu”, wymagałoby uprzedniego rozwiązania problemu, jak zakrzywić tor neutronu, który porusza się po linii prostej, a ściślej po linii geodezyjnej).