W przypadku wynalazków dotyczących suplementów diety zarówno opis, jak i zastrzeżenia patentowe powinny jednoznacznie określać skład jakościowy i/lub ilościowy zastrzeganego wytworu. W tytule zastrzeżeń dotyczących suplementów diety nie należy podawać wyraźnego przeznaczenia medycznego (np. konkretnej choroby), można natomiast wskazać, że taki suplement jest przeznaczony dla pacjentów posiadających określone zaburzenia czy dysfunkcje. Zalecana jest następująca redakcja tytułu zastrzeżeń: „Suplement diety, zawierający X, Y, Z przeznaczony dla pacjentów ze schorzeniami wątroby / wspomagający spalanie tkanki tłuszczowej / oczyszczający organizm z toksyn / wspomagający procesy uczenia się i pamięci” lub „Zastosowanie substancji X jako suplementu diety przeznaczonego dla (…)”.

Do oceny poziomu wynalazczego wynalazków obejmujących suplementy diety wskazane jest zastosowanie podejścia problem – rozwiązanie. Należy ocenić, czy w stanie techniki istniały wyraźne wskazówki lub zachęta, które skłoniłyby znawcę do takiego zmodyfikowania lub dostosowania najbliższego stanu techniki, aby uzyskać takie same efekty techniczne jak w zastrzeganym rozwiązaniu. Jeżeli takich wskazówek w stanie techniki nie było, to można uznać, że rozwiązanie posiada poziom wynalazczy.

Urząd Patentowy nie wymaga zamieszczania badań dotyczących skuteczności lub bezpieczeństwa zastrzeganych suplementów, podobnie jak Główny Inspektorat Sanitarny zajmujący się ich rejestracją.