1. Przyjmuje się przykładowo, że rozwiązaniami technicznymi nie są:

  • programy komputerowe, których załadowanie i uruchomienie wywołuje normalny, fizyczny efekt, np. przepływ prądu; przykładowo edytor tekstu Word jest programem jako takim;
  • sposoby programowania przy użyciu urządzeń, o ile programista nie dokonał wkładu, który wykracza poza znalezienie algorytmu do wykonania określonej procedury;
  • komputerowe sposoby symulacji obiektów przy użyciu narzędzi CAD.

2. Przykładowo dalszym efektem technicznym jest:

  • kontrola procesu przemysłowego za pomocą komputera lub działanie procesu przemysłowego pod kontrolą programu komputerowego w szczególności przez wpływanie na wydajność lub bezpieczeństwo procesów, na zarządzanie wymaganymi zasobami komputera lub na szybkość transferu danych w łączach telekomunikacyjnych;
  • zabezpieczenie danych podczas transmisji z wykorzystaniem matematycznych algorytmów, gdzie program komputerowy stanowi część wynalazku odpowiedzialną za wykrywanie i korekcję błędów w transmisji danych;
  • uzyskanie sygnałów sterujących, przykładowo w systemie wbudowanym, w którym algorytm sterowania może być również zrealizowany za pomocą układów specjalizowanych, takich jak np. FPGA – programowalnych układów logicznych, niezbędnych do kontroli procesu technologicznego.

3. Przykładowo dalszym efektem technicznym nie jest:

  • dokonanie rezerwacji miejsca w hotelu za pomocą środków telekomunikacyjnych;
  • poprawa efektów estetycznych w muzyce;
  • ulepszenie wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem.