Wskazane w art. 1291 ust. 1 pkt 2 pwp oznaczenia pozbawione zdolności odróżniającej są to nienadające się do odróżnienia znaki, których struktura z natury nie wykazuje znamion odróżniających wobec towarów, dla których zostały zgłoszone. Nie posiadają one żadnych charakterystycznych elementów, które pozwalałyby odbiorcom danych towarów lub usług na ich indywidualizację w obrocie.

Oznaczeniami takimi mogą być w szczególności proste elementy graficzne, które spełniają definicję znaku towarowego (mają abstrakcyjną zdolność odróżniającą), których odbiorcy nie są jednak przyzwyczajeni do traktowania takich elementów jako znaki towarowe wskazujące na pochodzenie towaru. Przykładem tego rodzaju oznaczeń mogą być proste formy przestrzenne lub formy graficzne, takie jak podstawowe figury geometryczne (linia, koła, prostokąt), które nie niosą za sobą dla konsumentów żadnych informacji o pochodzeniu towarów, dlatego też nie są postrzegane jako znaki towarowe.

Takimi znakami mogą być także banalne określenia słowne, które nie są postrzegane przez odbiorców jako znaki towarowe.

Przykłady

Oznaczenia niedystynktywne:

1.            Znaki unijne:

Czarny pogrubiony wykrzyknik z zaokrąglonymi brzegami na białym tle

Wyrok SPI z dnia 30 września 2009 r., T-75/08, kl. 14, 18, 25

Czarna linia zakrzywiona w górę po jej prawej stronie na białym tle

Wyrok SPI z dnia 29 września 2009 r., T-139/08, kl. 14, 18, 25

Czarno-biały rysunek torebki z małą klapką i krótkimi uszami na białym tle

Wyrok SPI z dnia 21 października 2008 r., T-73/06, kl. 18

Pięciobok narysowany cienką czarną linią na białym tle przypominający kształtem smukłą budkę dla ptaków

Wyrok SPI z dnia 12 września 2007 r., T-304/05, kl. 33

Cienkie czarne pasmo ułożone poziomo od którego odchodzi w prawym kierunku drugie pogrubione czarne pasmo zakrzywione ku dołowi na białym tle

Wyrok SUE z dnia 5 kwietnia 2017 r., T-291/16, kl. 18, 25, 28

Biały trókąt równoramienny na tle większego czarnego trójkąta o tym samym kształcie na białym tle

Wyrok SUE z dnia 28 czerwca 2017 r., T-470/16, kl. 5. 9–12, 18, 22, 25 i 26

Czarne pogrubione niepełne koło a w jego pęknięciu czarno-biały papieros obok napis eSmoking World w dwóch liniach na białym tle

Wyrok SUE z dnia 29 listopada 2016 r., T-617/15, kl. 35 i 41

Czarny napis BioID kropka pisany łącznie gdzie słowo Bio jest pogrubione oraz wielkie litery to B oraz ID

Wyrok TSUE z dnia 15 września 2005 r., C-37/03, kl. 9, 38 i 42

Użyty w znaku akronim odnosi się do identyfikacji biometrycznej, a ta wiąże się z wykorzystaniem wymienionych towarów z kl. 9. Także usługi z kl. 38 i 42 świadczone są z wykorzystaniem identyfikacji biometrycznej lub mają na celu rozwój systemów służących do takiej identyfikacji. Z kolei grafika znaku ma minimalny charakter i nie wyróżnia znaku.

Koło przedzielone pionowo prawa strona granatowa lewa niebieska i biały napis Extra z granatowym konturem gdzie litery Ex są na tle koła całość na białym tle

Wyrok SUE z dnia 24 czerwca 2015 r., T-552/14, kl. 3, 21

Słowo „extra” jest przymiotnikiem o charakterze zachwalającym towary. Stylizacja napisu jest prosta, a element graficzny w postaci kolorowego koła ma charakter tylko dekoracyjny.

2.            Znaki krajowe i międzynarodowe:

Prosty baniak z szarego przezroczystego plastiku z uchwytem z prawej strony w połowie wysokości pusty bez korka na beżowym tle

Z.220995, kl. 32

Czarno-biały kolor tacki w kształcie trójkąta z zaokrąglonymi rogami o dość wysokich ściankach bocznych ozdobionych pionowymi liniami na białym tle

Z.215529, kl. 21, 31

Zielona szklana butelka z czarnym korkiem o prostokątnym kształcie bez etykiety i pogrubień na szarym tle

Z.410850, kl. 33

Biały pionowy prostokąt narysowany przerywany linią wzdłuż jego prawej i dolnej krawędzi biegnie pięć cienkich kolorowych linii całość na białym tle

IR-116334 – wyrok NSA z 29 marca 2007 r., II GSK 305/06
OKAZJA.PL Z.487583, kl. 35, 36, 39

Należy także pamiętać, że co do zasady każde oznaczenie opisowe jest także niedystynktywne.