Zgodnie z art. 120 pwp znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znakiem towarowym może być zatem oznaczenie, które spełnia jednocześnie dwa warunki wskazane w normatywnej definicji znaku towarowego, a więc:

  • nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz
  • jest możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie dokładnego przedmiotu ochrony.

Nowa definicja znaku towarowego, która została wprowadzona w wyniku implementacji prawa unijnego w marcu 2019 r., znosi dotychczasowy obowiązek graficznego przedstawienia znaku. Niemniej, w związku z obecnym brakiem wymogu graficznej przedstawialności, istotne jest, aby pamiętać, że każde przedstawienie oznaczenia musi być wystarczająco jasne i precyzyjne. O ile ocena, czy dane oznaczenie pozwala właściwym organom i społeczeństwu na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony znaku, wydaje się raczej oczywista w przypadku tradycyjnych rodzajów znaków (znaki słowne, słowno-graficzne i graficzne), to w stosunku do niekonwencjonalnych oznaczeń może jednak być potrzebne dokładniejsze zbadanie wymogów wynikających z art. 120 pwp.

Pomimo że ogólny wymóg graficznej przedstawialności został zniesiony, istniejące orzecznictwo dotyczące przedstawienia graficznego oznaczeń nadal ma istotne znaczenie dla zrozumienia warunku, zgodnie z którym możliwe musi być odpowiednie przedstawienie oznaczeń w rejestrze.

Katalog form przedstawieniowych znaku towarowego

Ustawa Prawo własności przemysłowej zawiera jedynie przykładowe wyliczenie form oznaczeń, które mogą być znakiem towarowym.

Znakiem towarowym mogą być w szczególności:

  • wyraz, włącznie z nazwiskiem,
  • rysunek,
  • litera, cyfra,
  • kolor,
  • forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania,
  • dźwięk.

Przykłady

wyraz ORLEN GOOGLE PHILIPS

Czarny napis Coca-Cola na białym tle zapisany małymi literami z wielkimi pierwszymi literami C w słowach Coca oraz Cola oddzielonych myślnikiem

Czarny napis Wólczanka wielkimi drukowanymi literami na białym tle Czarny napis Apart na białym tle drukowanymi literami gdzie noga litery R jest wydłużona i kończy się pod literą T
rysunek Wielokolorowy rysunek motyla, którego lewe skrzydło jest profilem kobiecej twarzy Wielokolorowy rysunek chłopca z czerwoną głową w kształcie pomidora i butelką keczupu w prawej ręce Czarno-biała postać stojącego królika gryzącego marchewkę podpisana Bugs Bunny
litera/cyfra Pogrubiony zielony napis na białym tle w postaci litery O z wykrzyknikiem który jest lekko uniesiony i przekrzywiony w lewą stronę Pogrubiony napis sto procent podpisany Peak Power czarny na białym tle Pogrubiony czarny napis 4F na białym tle
forma przestrzenna Dwie wysokie prostokątne czerwone puszki z rysunkami kolorowych kamienic Beżowe kwadratowe pudełko z twarzą  siwej kobiety   napisem Babcia Jagoda Herbatka o smaku Kompocik Gruszka i czerwoną gruszką z połówką gruszki Trzy szklane butelki otwarte puste przezroczyste i o różnym kształcie
kolor/kombinacja kolorów Pole podzielone na sześć równych prostokątów żółty zielony ciemnozielony niebieski biały czerwony Fragment tęczy w kolorach przechodzących od góry czerwonym żółtym zielonym niebieskim białym Poziomy prostokąt z czerwonym paskiem na dole zieloną falą zawierającą żółte pasmo powyżej i niebieskim tłem na górze
dźwięk Zielona pęciolinia z kluczem wiolinowym i nutami w kolorze czarnym oraz jedną nutą zieloną Czarno-biały fragment zapisu nutowego obejmujący osiem pęciolinii